Byggnadsplåtslageri

En hantverkskonst med många möjligheter

Byggnadsplåtslageri kräver både ett öga för detaljer och noggrannhet i utförandet så att det blir lik delar snyggt och hållbart. Vi är stolta över vårt team med plåtslagare hos Byggplåt i Väst, som tillsammans besitter lång erfarenhet inom branschen.

Det är viktigt för oss att varje uppdrag, litet som stort, ska uppnå allra bästa resultat. Yrket är en hantverkskonst just för att vi arbetar med ett formbart material där både funktion och designmässigt uttryck möts. Det är just alla dess möjligheter som gör vårt arbete så spännande och anledningen till att vi kan erbjuda lösningar för så många olika slags projekt.

Ett vackert utformat plåttak blir som kronan på verket och kanske har det visuella varit av allra största värde om man tittar på gamla och historiska byggnader världen över. Idag måste självklart funktion och hållbarhet vägas in för att uppnå krav och förväntningar men design och finish är lika viktigt. Vad som är en stor och avgörande del av estetikens intryck är kvaliteten på detaljarbetena, så som exempelvis lister, fönsterinfattningar och avslutningar. Det är här man verkligen ser skillnad på vilket jobb som är gjort av skickliga plåtslagare.

Plåtens livslängd och underhåll

Yttertak och beklädnader i plåt har goda förutsättningar att hålla länge, särskilt om jobbet blir väl genomfört från början och sedan underhålls på rätt sätt. Det finns inget byggmaterial eller något färgskikt som håller i all evighet, utan allt kräver ett visst underhåll. Hur mycket och hur ofta beror på både materialet och miljön runt omkring, men plåt är förhållandevis enkelt att underhålla.

Det finns några grundläggande saker man kan göra för att förlänga dess livslängd och för att bevara till exempel dess färg. Regelbunden rengöring samt rensning av fuktsamlande löv och annat skräp är en sådan sak. På det sättet undviker man i största möjliga mån angrepp så som korrosion och andra materialskador. Ytor som är färgbehandlade behöver regelbundet underhållsmålas och hur ofta det behövs är beroende på bland annat väderstreck, underhåll i form av rengöring och geografisk plats.

När man väljer material och dess utformning är det fördelaktigt att redan från början ta hänsyn till just geografisk plats och förväntade yttre påverkningar. Alla dessa faktorer är något som vi på Byggplåt i Väst har god kunskap om och vi ser fram emot att ta oss an nästa plåtslageriprojekt!

Upp till 30%

Få upp till 30% eller 50 000 kr av arbetskostnaden med ROT-avdraget!

Läs mer »