Plåttak

Tak och fasad i plåt

Vi har över 60 års branschvana och är idag c:a tio anställda plåtslagare. Plåtslageri innefattar en enorm bredd vilket kräver en lika stor omfattning och bredd av kompetens, vilket vi lever upp till. Våra hantverkare tar sig an allt från industrihallar till fönsterbleck och renovering eller nybyggnationer.

Plåt lämpar sig väldigt väl till både tak och fasad, tack vare sin hållbarhet men också för att det är ett så formbart material, dessutom går det att färgbelägga utefter tycke och smak. Vare sig det handlar om tak, fasad eller funktionella detaljer så är det inget hus eller byggnad som är komplett utan plåt. Något som är intressant är att du ofta kan se utifrån utformningen på ett tak eller en fasad vad det är för en slags byggnad, så som skola, företagslokal, bostadshus, industri- eller idrottshall.

Våra plåtslagare kan med sin kunskap och erfarenhet omsätta detaljer på planritningsbordet till praktiken, så att ni får ett resultat som lever upp till både kvalitetsmässiga funktionskrav och estetiska visioner.

Plåtens funktion och estetik

Tak och fasad har en främsta uppgift och det är att skydda från utomstående påverkan så som exempelvis regn, snö och kyla. Vid materialval och utformning tar man hänsyn till just byggnadens förväntade påverkan från yttre omständigheter, eftersom olämplig utformning av tak eller fasad kan leda till fuktskador. Därför är det viktigt att tak har en genomtänkt och välplanerad lutning och fungerande avvattning. Men det handlar också i stor utsträckning om arkitektur, design och estetik.

Tak och fasad ihop med färg och form skapar tillsammans en helhet. Plåt är ett material med många möjligheter och dessutom är det kretsloppsvänligt eftersom metallen ofta kan återvinnas till nästan 100%. Plåtmaterialet har en lång historia och har förändrats under tiden. Idag använder man plåt i form av olika material så som aluminium, rostfritt stål, koppar, zink och metalliserat stål. Vanligtvis är den också färgbehandlad.

Vi finns till hands för att välja och ta fram vad som passar byggnad, plats och syfte på bästa sätt. Kika gärna in vårt galleri med bilder från tidigare uppdrag för referenser och inspiration.

Upp till 30%

Få upp till 30% eller 50 000 kr av arbetskostnaden med ROT-avdraget!

Läs mer »